Onderzoeksrapport Leefklimaat

In het voorjaar van 2020 is onderzoek gedaan naar het leefklimaat van de bij Gezinshuis.com aangesloten gezinshuizen. Tevens is onderzoek gedaan naar de werkbeleving van de gezinshuisouders. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het leefklimaat binnen de gezinshuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door Hogeschool Leiden, in opdracht van en in samenwerking met Gezinshuis.com. Dit rapport bevat een samenvatting van de resultaten van alle gezinshuizen die hebben deelgenomen aan het onderzoek.. Het volledige rapport kun je hier lezen.