Wat is een gezinshuis?

Soms is het voor kinderen en/of jongeren niet (meer) mogelijk om thuis te wonen, omdat hun ontwikkeling en veiligheid in die gezinssituatie in gevaar is. Het kan dan voorkomen dat ze uithuisgeplaatst worden. Hierbij bestaat de kans dat, door omstandigheden, zoals een ontwikkelingsachterstand, gedrags- en/of hechtingsproblematiek of traumatisering, het niet mogelijk is om in een pleeggezin op te groeien.

Wij zijn er echter wel van overtuigd dat deze kinderen en jongeren het beste binnen een gezinsverband kunnen opgroeien. Dit is ook de reden van de overkoepelende organisatie Gezinshuis.com geweest om gezinshuizen op te richten. In een gezinshuis, wat een kleinschalige vorm van hulp en zorg is, worden deze kinderen en jongeren opgevangen. Op deze manier komen ze (weer) terecht in een gezin in een normale leefomgeving, waar er gezinshuisouders zijn die een vaste basis en professionele begeleiding bieden. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren.

In een gezinshuis wonen ongeveer 3 tot 6 uithuisgeplaatste kinderen samen met de gezinshuisouders en eventueel hun eigen kinderen. De gezinshuisouders bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn de ouders professionele opvoeders.