Samenwerking

Als gezinshuis werken wij samen met verschillende partijen die betrokken zijn bij de (ontwikkeling van de kinderen. Allereerst is het eigen netwerk van het kind de belangrijkste partij waarmee wij samenwerken. Zij staan aan de basis van het kind.

Ook werken wij samen met Gezinshuis.com

Gezinshuis.com

Als gezinshuis zijn wij franchisenemer van de overkoepelende organisatie Gezinshuis.com. Dit houdt in dat wij als gezinshuisouders binnen het kwaliteitskader van Gezinshuis.com eigen ondernemers zijn met het gezinshuis als onderneming. Om de kwaliteit van het gezinshuis te kunnen garanderen, moeten gezinshuizen voldoen aan een keurmerk. Dit keurmerk hebben we behaald en hier worden we jaarlijks op getoetst. Als gezinshuis krijgen wij de mogelijkheid om onze professionaliteit verder te ontwikkelen door middel van coaching, cursussen en dergelijke.

www.gezinshuis.com

 

Hiernaast werken wij samen met twee jeugdzorginstanties, namelijk Trias en Jarabee.

Trias

Trias is een jeugdzorgorganisatie die ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in brede zin. De missie van Trias is dan ook: Wij zijn experts in opvoeden en willen als gids bijdragen aan vitale en veerkrachtige gezinnen vanuit de overtuiging dat ieder mens talenten heeft die hij/zij in kan zetten om zijn/haar situatie te verbeteren. Trias biedt diverse vormen van ondersteuning en begeleiding bij opvoeden en opgroeien. Bij voorkeur thuis of dichtbij huis.

www.triasjeugdhulp.nl

 

Jarabee

Ook Jarabee is een jeugdzorgorganisatie en is specialist op het gebied van: gezin en opvoeden, zelfstandigheid en zelfredzaamheid, onderwijs en zorg, veiligheid & ouderschap en scheiding. De missie van Jarabee is dat kinderen en jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg staan. Met betrokken professionals, pleeggezinnen en in samenwerking met andere organisaties ondersteunen we kinderen, jongeren en gezinnen om er sterker uit te komen.

www.jarabee.nl

 

Stagaires en vrijwilligers

Meedoen?

Voor zowel ons als voor de kinderen hebben stagiaires een belangrijke betekenis in ons gezinshuis. Extra handen en extra ogen geven ruimte en tijd om vooral bezig te zijn met de kinderen en wat zij nodig hebben.

Daarnaast is ons gezinshuis een omgeving waarin je kunt leren en ontwikkelen, dat willen we graag samen met je doen!

Bel of mail gerust over de mogelijkheden.