Visie

Wij hebben gekozen voor een samenwerking met de franchiseorganisatie Gezinshuis.com. De visie van Gezinshuis.com spreekt ons erg aan:

“Gezinshuis.com vindt zijn oorsprong in de overweging dat opgroeiende jongeren een betrokken omgeving nodig hebben waarin geloofd wordt in, en gewerkt wordt met de talenten en gezonde ontwikkelingsmogelijkheden van die jongeren. Gezinshuizen zijn in de kern sociale gemeenschappen waar deze jongeren geaccepteerd worden, perspectief krijgen en waarin volwassenen een (h)echte band met hen aangaan. De kracht ligt in het versterken van het gewone leven.”

Daar staan we met z’n vieren helemaal achter. Onze visie is dat het delen van het gewone gezinsleven een kracht in zichzelf draagt die moeilijk overschat kan worden. Aangevuld met de juiste kennis en opvoedingsvaardigheden bij de volwassenen is dit eenvoudige gezinsleven een bron van groei en ontwikkeling voor de kinderen die er deel van uit maken.